Laserscanning


 

 Na obrázku níže jsou zaměřeny deponie písku a sutě a ornice pro výpočet kubatur. Zaměření byl zjištěn výrazný rozdíl mezi fakturací a skutečností. Objednatel ušetřil značné finanční prostředky.